Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie


— Asklepiades uczy, — odparł, — że cierpieniom umierającego przynosi ulgę komedya i muzyka. Mo‧żeby sprowadzić aktorów i grajków?
Niech w przyle‧głej komnacie urządzą przedstawienie.
Jeśli nie po‧mogą boskiemu Klaudyuszowi, to przynajmniej rozwe‧selą trochę, twego pokornego sługę, a zasłużyłem na to całonocnem czuwaniem.
Na razie Agrypinę przeszedł dreszcz na myśl sprowadzenia aktorów do komnat, gdzie śmierć roz‧postarła panowanie, wkrótce jednak na jej rozkaz zja‧wili się oni, i w komnacie
sąsiadującej z sypialnią ce‧zara rozległa się muzyka, żarty i dowcipy, które miały na celu uprzyjemnić czas dostojnemu choremu.
Po odegranej komedyi Ksenofon wyszedł do nich i oznaj‧mił, że boski Klaudyusz dziękuje za ulgę, jaką przy‧nieśli jego cierpieniu.
Tymczasem cesarzowa wezwała do siebie Bryta‧nikusa, Oktawie i siostrę ich przyrodnią Autonię i powitała wszystkich serdecznie; następnie jednak za‧jęła się wyłącznie
Brytanikusem.
Chodziło jej o to, aby jaknajdłużej zatrzymać go przy sobie, aby nikt z tych, co może przeniknęli jej zamiary, nie zdążył go ostrzedz i przygotować do nieprzyjaznego działania.
Chaldejczycy nie dawali żadnych wieści. Cesarzową począł już ogarniać niepokój.
Zdawało jej się, że pasierb czyta w jej myślach, że nieufnie przyjmuje jej uprzej‧mość i niecierpliwi się w duszy.
Istotnie chłopiec pragnął pójść do ojca.
Prze‧czuwał, że grozi mu jakieś niebezpieczeństwo, że ma‧cocha rozmyślnie zatrzymuje go przy sobie i odwraca myśl jego od chorego.
W sercu jego zbierała się burza.
Agrypina nie znała Brytanikusa, który nigdy nie okazywał jej zaufania.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>