Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie


Gdy tylko był pewnym, że nikt ich nie podsłu‧chuje, natychmiast powtarzał jej słowa Pomponii.
Ok‧tawia słuchała z przejęciem i oboje, nie mając jeszcze odwagi przyjąć nowej wiary, czerpali w niej jednakże pociechę i nadzieję.
Niebawem przekonali się, że pomiędzy niewolni‧kami cesarskiemi wielu wyznaje pogardzoną religię. Odkrycie to uczynili w bardzo prosty sposób.
Pomponia, ufając bezgranicznie Brytanikusowi, nauczyła go chrześcijańskiego hasła: "ryba.
" Otóż, gdy w obecności niewolników użyli między sobą tego słowa, chrześcija‧nie zamienili z nimi porozumiewające spojrzenie.
Upewniwszy się, co do wiary swoich służących, uważali ich za życzliwych przyjaciół.
Gdy którego pewni nie byli, wymawiali przecho‧dząc koło niego słowo: "ryba," jeśli niewolnik odpowiedział im tem samem, już nie wątpili, że to chrze‧ścijanin.
Nie rozmawiali oni z niewolnikami o ich wierze, nie robili żadnego użytku z odkrycia uczynionego, ale znajdowali ulgę, że pomiędzy otaczającymi ich sługami, mają ludzi niezdolnych
do zbrodni, ani podłości.
Podczas gdy Agrypina coraz więcej znajdowała powodów do gniewu i niezadowolenia, gdy Senekę i Burrusa trapiły coraz smutniejsze przeczucia, a Nero staczał się coraz głębiej w
przepaść występku, te sie‧roty, skrzywdzone przez ludzi, czuły się codzień spo‧kojniejsze i szczęśliwsze...
Podnosząc serca i myśli ku nieznanemu Bogu, przekonywali się, że jeśli w nie‧szczęściu nie ma osobistej winy, to samo to nieszczę‧ście mieści w sobie źródło boskich
pociech.
Nero i Agrypina, widząc swobodę.
Brytanikusa, słysząc wybuchy jego śmiechu serdecznego przy zaba‧wie z towarzyszami, podziwiali jego lekkomyślność i brak inteligencyi; zrazu posądzali go, iż knuje spi‧ski,
lecz najtroskliwsze poszukiwania nic nie odkryły.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>