Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Nero używał w całej pełni swobody, jaką zapew‧niało mu jego stanowisko, nie wiedząc, co to trudy panującego: sprawy państwa załatwiali bez jego udzia‧łu wyżsi urzędnicy,
mógł więc poświęcać cały czas przyjemnościom i rozrywkom, do których nie brakło panu świata środków.
Początkowo nie był w stanie pojąć ogromu swej władzy, nie mógł otrząsnąć się z roli chłopca, obowiązanego słuchać nauczycieli; lecz, gdy raz odważył się uczynić
pierwszy krok samodzielny, szedł już potem
pewno po swej drodze i usuwał bez namysłu wszelkie przeszkody, wszystko, co mogło mącić słodki kielich uciech życia jego.
I zginali się przed nim wszyscy prawie, lub uni‧kali go; jedyną przykrą stroną obecnie w życiu cesa‧rza był jego stosunek z matką.
Coraz dokładniej przekonywała się Agrypina jak zawiodły ją rachuby, iż Nero nosić będzie koronę, ona zaś sprawami państwa kierować.
Siedmnastoletni wyrostek, którego tak niedawno jeszcze karciła, coraz śmielej wyłamywał się z pod jej władzy i wyraźnie nie znosił, gdy mieszała się do rządu.
— A kimże on jest? — mówiła nieraz do siebie wzburzona.
— Ja, księżniczka krwi, która zręcznością i sprytem wybiłam się na najwyższe stanowisko, przed której wolą ustępowały przez lata cale wszystkie przeszkody, on, dzieciak,
który wszystko mnie za‧wdzięcza...
I usiłując utrzymać się na dawnem stanowisku, walczyła skrycie z synem, lecz czuła, że walczy coraz słabiej, że Nero zwycięża.
Pallas, jej tajny pomocnik, jej doradca, wpadł w niełaskę i został wypędzony za granice państwa, Burrus i Seneka nie podlegali jej wpływowi, ci zaś, którym chodziło o łaską
monarszą, woleli ubiegać się o względy Akte, niż cesarzowej matki.
Jakże fatalnie się omyliła!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>