Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Ale na drodze stał Brytanikus, tego przede wszystkiem wypadało usunąć.
Czarne myśli opuściły dopiero cezara przy uczcie zastawionej w "viridarium" zielonym ogrodzie, gdzie drzewa i krzewy wycięte były w kształcie ptaków i zwierząt rozmaitych.
Większe półmiski zastawiono na marmurze okalającym fontannę, mniejsze w formie ryb pływały po basenie między liliami wodnemi.
W pobliżu stołów paliło się ognisko, gdyż moda wprowadziła wówczas do Rzymu barbarzyński zwyczaj gotowania żywcem ryb w szklanych naczyniach, aby mieniące się przed śmiercią
tęczowymi barwy barweny *) bawiły tą grą światła wzrok zaproszonych.
Po uczcie biesiadnicy przeszli do otaczających willę ogrodów, gdzie Petroniusz urządził dla przyjaciela niespodziankę, zdolną olśnić najwybredniejszego nawet widza: w wąwozach i
krętych ścieżynach migotały tysią-
----------------------
*) Barweny — gatunek ryb.
ce lamp kolorowych, pląsające w wodach Najady wy‧ciągały ramiona do przechadzających się, Fauny i Saty‧ry sypały im kwiaty pod nogi, a echa pieśni i muzyki dochodziły ich z
głębi gajów.
* * *
Podczas, gdy Nero wiódł tak rozkoszne pozornie życie w willi Polluks, Oktawia po wyjeździe gości z willi Kastor została prawie zupełnie osamotnioną.
Jedyną rozrywką łagodnej tej kobiety były listy, jakie pisywała do ukochanego brata, jedynem towarzystwem — niewolnice, z pomiędzy których najmilszą jej by‧ła Tryfena, która
stała się niemal jej powiernicą.
W poufnych gawędkach dziewczyna powiedziała raz Oktawii, iż wyznaje zasady wschodniego zabobonu.
Oktawią wyznanie to ucieszyło, zapragnęła poznać jesz‧cze lepiej zasady wiary, którą wyznawała Pomponia. Tryfena chętnie spełniła jej życzenie.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>