Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie

Cesarz lubił ten rodzaj rozrywki; mło‧dzi, korzystając z mroków nocy, które sprawiały, iż mało kto mógł ich poznać, zaczepiali przechodniów i dopuszczali się często
zupełnie niestosownych dla sie‧bie żartów Właśnie wkraczali w jedną z bocznych alei, gdy kilka postaci ukazało się na niej, byli to: Pudens z Onesimusem i Nereusz z Junią,
wracali z zebrania chrześcijańskiego.
Junia miała twarz zasłoniętą, zaciekawiło to Nerona.
Przybliżył się do dziewczęcia, chcąc do niej przemówić, lecz Pudens, obawiając się napaści, wymie‧rzył mu tak silny cios w głowę pięścią, iż Nero padł zemdlony.
Teraz dopiero poznał Pudens, kogo obalił, prze‧rażony skinął na towarzyszy i poczęli uciekać.
Zajęci cuceniem zemdlonego, młodzi patrycyusze nie pogonili za nimi.
* * *
Rano, owego dnia, w którym był proszony na ucztę do Othona, przypomniał sobie Nero Brytaniku‧sa; nie widział go jeszcze po powrocie do Rzymu i ka‧zał go wezwać do siebie.
Brytanikus pośpieszył, nie zastał jednakże bra‧ta w jego komnacie, a ujrzawszy leżącą na stoliku pięknie oprawną książkę, począł przerzucać jej kart-
ki, naraz na czoło
jego wystąpiła brózda głęboka, siadł i zatopił się w czytaniu, które jednak przyjemności mu widocznie nie sprawiało, gdyż na blade zwykle policzki wystąpiły ciemne plamy
rumieńców, a usta skrzywił wyraz bolesny.
Wtem wszedł Nero, zatrzymał się na progu, po jego obliczu przebiegł wyraz niezadowolenia.
— Widzą, że przeglądasz te brednie — odezwał się po chwili—nie warto się na nie oburzać, wszakże to tylko żarty!
— Żarty!
— powtórzył surowo Brytanikus, odsu‧wając od siebie z niechęcią książkę — ty to nazywasz żartami, toż to obraza religii rzymskiej i majestatu cesarskiego.
Takim go jeszcze nie widział Nero, spojrzał na niego zdziwiony; rozumiał, iż satyra, uwłaczająca pamięci jego ojca, mogła go oburzyć, lecz nie przypusz‧czał, aby miał odwagę
tak śmiało jemu to wypowie‧dzieć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>