Reklama:

Zapraszamy:

Światła i cienie


— I mnie się to zdaje również, — odparła Okta‧wia, — lecz wiesz, co jeszcze uderzyło mnie w religii chrześcijan?
Oto Nero, Seneka, Agrypina i wszyscy oni, lubo mają wszelkie warunki, by nazywać się ludź‧mi szczęśliwymi, lubo posiadają bogactwa i znaczenie, szczęśliwymi nie są;
chrześcijanie zaś ubodzy, prześla‧dowani i upokorzeni czują się zawsze zadowoleni i spo‧kojni.
Brytanikus westchnął.
— Pragnąłbym poznać bliżej ten zabobon, który sprawia, że człowiek w cierpieniu czuje się szczęśli-
wyru, w otoczeniu złych pozostaje dobrym, a wobec grożącej mu śmierci
spokojnym,— rzekł zwolna.
Rozmowa z Neronem, jego groźby, stanęły mu w myśli i czuł, że lęka się tych gróźb.
— Chciałbym poznać bliżej tę religię, — powtó‧rzył.
— A więc chodźmy dziś do Pomponii i popro‧śmy ją, by nas objaśniła w tem, co jeszcze jest dla nas tajemnicą, — odezwała się z ożywieniem Oktawia.
— Nero jest proszony dziś na ucztę do Othona, mam wie‧czór wolny, a sądzę, że nikt nie weźmie mi za złe byt‧ności w domu człowieka tak lojalnego, jakim jest Aulas Plautiusz.
Aulas Plautiusz w istocie używał bardzo dobrej opinii w Rzymie, a umiał tak postępować, że szano‧wali go wyżsi i niżsi.
Starał się on utrzymać w domu swoim prostotę dawnych Rzymian, więc goście spotykali u niego skromne sprzęty, twarde łoża, posadzki z gładkiego marmuru i nieliczną służbę.
Pomiędzy niewolnikami, Aulas nie posiadał ani jednego z modnych wówczas Greków, nie trzymał też wystrojonych paziów, próżnujących w pałacach bo‧gaczy...
Dostatni, lecz wcale nie wystawny tryb jego ży‧cia sam przez się dowodził, że zdobywca Brytanii był uczciwym człowiekiem, bo nie ciągnął sobie z powie‧rzonych jego pieczy
prowincyi nieprawych zysków.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 Nastepna>>